Kelas Online
Interaktif/ Kelas
Fizikal Bersama Guru

Pendekatan Kami

e-Prep

Kelas Penyediaan

Murid akan diberi video berdurasi pendek (5 – 10 minit) atau bahan berkaitan dengan modul yang akan digunakan di dalam Kelas Aktif. Dengan ini, murid dapat bersedia terlebih dahulu sebelum kelas bermula atau sebagai ulangkaji bagi kelas yang seterusnya.

e-Classroom

Kelas Aktif

Murid akan mengikuti kelas dalam talian (online) bersama guru. Terdapat aktiviti secara individu atau berkumpulan yang akan dilaksanakan untuk membantu proses pembelajaran. Nota atau kertas praktis turut disediakan.

e-Revision

Kelas Ulangkaji

Murid akan diberi bahan ulangkaji sebagai latihan pengukuhan. Murid akan mendapat akses kepada latih tubi atau tugasan khas yang telah disediakan.

A) Ulangkaji pelajaran dan latihan
B) Tugasan dan projek

Penglibatan Interaktif Berasas

Kelas akan dikendalikan oleh guru yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi melalui cara interaktif dari sumber multimedia, permainan, kerja berkumpulan, projek, main peranan (role play) dan sebagainya!