Bagaimana e.LT International English dapat membantu anak anda bersedia menghadapi masa depan?

Apa itu 4C?

e.LT International English telah direka sejajar dengan kemahiran 4C bagi melengkapkan anak anda ke arah masa depan yang mencabar dan mampu menjadi modal insan yang berkaliber tinggi.

Kreativiti
(Creativity)

Dapat menyelesaikan
masalah dengan baik dan
berkongsi idea yang bernas

Kerjasama
(Collaboration)

Dapat mengagihkan
tugasan, menjana idea dan
membina hubungan yang
baik dengan orang lain

Pemikiran Kritikal
(Critical Thinking)

Dapat memberi
pertimbangan yang
rasional dan menyelesaikan
masalah dengan kreatif

Komunikasi
(Communication)

Dapat meluahkan pemikiran
dan membentang idea
dengan efektif